Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Warszawską Spółdzielnię Garmażeryjną Społem \; Ustanowiona przez Prezesa Społem Warszawskiej Społdzielni Garmażeryjnej dnia 19 kwietnia 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1989 r. \; Zastępuje BN\-77\/8151\-50]

Number of results: 1

items per page

Roszak, Janina Wróbel, Barbara "Społem" Warszawska Spółdzielnia Garmażeryjna

1989 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information