Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez WSS Społem Oddział Produkcji \; Ustanowiona przez Dyrektora do spraw produkcji Garmażeryjnej i Napojów Oddziału Produkcji WSS Społem dnia 26 stycznia 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1979 r. \; Zastępuje BN\-71\/8151\-14, BN\-71\/8151\-15]

Number of results: 1

items per page

Burzyński, Marian "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1985 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information