Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zgłoszona przez WSS Społem Oddział Produkcji \; Ustanowiona przez Dyrektora do Spraw Produkcji Garmażeryjnej i Napojów Oddziału Produkcji WSS Społem dnia 29 stycznia 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. \; Zastępuje BN\-71\/8151\-23, BN\-71\/8151\-24]

Number of results: 1

items per page

Burzyński, Marian Jagas, Danuta Paliwoda, Krystyna "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1980 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information