Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Społem Warszawska Spółdzielnia Garmażeryjna \; Ustanowiona przez Prezesa Społem WSG dnia 25 listopada 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1989 r.]

Number of results: 1

items per page

Komosa, Bożenna Kosson, Jadwiga Warszywka, Maria "Społem" Warszawska Spółdzielnia Garmażeryjna

1989 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information