Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Społem Warszawską Spółdzielnię Garmażeryjną \; Ustanowiona przez Prezesa Społem Waeszawskiej Spółdzielni Garmażeryjnej dnia 1 grudnia 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1990 r. \; Zastępuje BN\-77\/8157\-02]

Number of results: 1

items per page

Kosson, Jadwiga Warszywka, Maria "Społem" Warszawska Spółdzielnia Garmażeryjna

1990 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information