Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zgłoszona przez Społem WSS Oddział Produkcji \; Ustanowiona przez Dyrektora Oddziału Produkcji Garmażeryjnej i Napojów Społem WSS dnia 3 lipca 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1981 r. \; Zastępuje BN\-73\/8151\-35]

Number of results: 1

items per page

Warszywka, Maria Gradowska, Albina "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1988 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information