Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Społem WSS Oddział Produkcji \; Ustanowiona przez Dyrektora Oddziału Produkcji Garmażeryjnej i Napojów Społem WSS dnia 3 lipca 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1981 r. \; Zastępuje BN\-71\/8151\-12, BN\-71\/8151\-27]

Number of results: 1

items per page

Guzewicz, Barbara Jagas, Danuta "Społem" Warszawska Spółdzielnia Spożywców. Oddział Produkcji Garmażeryjnej i Napojów

1981 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information