Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Społem CZSS Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów \; Ustanowiona przez Dyrektora Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Produkcji Garmażeryjnej i Napojów dnia 6 grudnia 1984 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1985 r. \; Zastępuje BN\-77\/8154\-02]

Number of results: 1

items per page

Idziak, Barbara Zwolińska, Elżbieta Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1988 (wyd. oryg.), Wyd. 2
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information