Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Społem CZSS Oddział Wojewódzki Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów \; Ustanowiona przez Dyrektora Społem CZSS Oddział Wojewódzki Spółdzielczego Przedsiębiorstwa Produkcji Garmażeryjnej i Napojów dnia 4 marca 1988 r. jako norma obowiazujaca od dnia 1 października 1988 r. \; Zastępuje BN\-77\/8151\-48]

Number of results: 1

items per page

Roszak, Janina Wróbel, Barbara Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Produkcji Garmażeryjnej i Napojów (Warszawa)

1988 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information