Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 30 lipca 1977 r. jako norma obowiązująca w zakresie czynności określonych normą od dnia 1 stycznia 1979 r. \; Zastępuje BN\-67\/3615\-04 w części dotyczącej wymiarów]

Number of results: 1

items per page

Grzelak, Jerzy Przemysłowy Instytut Motoryzacji

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information