Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Przemysłowy Instytut Motoryzacji \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 12 października 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. \; Zastępuje BN\-75\/3610\-03]

Number of results: 1

items per page

Budkiewicz, Stanisław Kenig, Jerzy Fabryka Samochodów Osobowych (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information