Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Przemysłowy Instytu Motoryzacji \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Motoryzacyjnego dnia 20 czerwca 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1980 r. \; Zastępuje BN\-75\/3612\-04]

Number of results: 1

items per page

Jamroziak, Józef Michalak, Roman Sołtysiak, Henryk Fabryka Mechanizmów Samochodowych "Polmo" (Szczecin)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information