Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo\-Handlowe \"Polskie Odczynniki Chemiczne\" \; Ustanowiona przez Instytut Chemii Przemysłowej dnia 15 marca 1988 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1989 r. \; Zastępuje BN\-78\/6191\-153.]

Number of results: 1

items per page

Pacuła, Zofia Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne" (Gliwice)

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information