Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo\-Handlowe \"Polskie Odczynniki Chemiczne\" \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 grudnia 1986 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 paxdziernika 1987 r. \; Zastępuje BN\-69\/6193\-14]

Number of results: 1

items per page

Mateusiak, Jadwiga Kotowicz, Ewa Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne" (Gliwice)

1987 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information