Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Przemysłowo\-Handlowe \"Polskie Odczynniki Chemiczne\" \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 24 marca 1989 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 grudnia 1989 r. \; Zastepuje BN\-70\/6191\-04]

Number of results: 1

items per page

Pacuła, Zofia Niewięc, Renata

1986 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information