Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Przedsiębiorstwo Projektowo\-Technologiczne Techniki Morskiej PROREM, Gdańsk \; Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Projektowo\-Technologicznego Techniki Morskiej PROREM dnia 14 grudnia 1984 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r. \; Zastępuje BN\-64\/3758\-10]

Number of results: 1

items per page

Jaremczuk, Zbigniew Czudzinowicz, Wiesław Przedsiębiorstwo Projektowo-Technologiczne Techniki Morskiej PROREM

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information