Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Polskie Odczynniki Chemiczne \; Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłowo\-Handlowego \"Polskie Odczynniki Chemiczne\" dnia 24 czerwca 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1982 r. \; Zastępuje BN\-64\/6191\-25]

Number of results: 1

items per page

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne" (Gliwice)

1981 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information