Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Polskie Odczynniki Chemiczne \; Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłowo\-Handlowego \"Polskie Odczynniki Chemiczne\" dnia 14 września 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1982 r. \; Zastępuje BN\-72\/6161\-70]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information