Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zgłoszona przez Polskie Odczynniki Chemiczne \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 kwietnia 1987 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. \; Zastępuje BN\-65\/6191\-52]

Number of results: 1

items per page

Dankiewicz, Mirosław Wójtowicz, Renata a Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Polskie Odczynniki Chemiczne" (Gliwice). Zakład Odczynników Chemicznych (Lublin)

1987 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information