Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Państwowe Przedsiębiorstwo Garmażeryjne \; Ustanowiona przez Dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Garmażeryjnego dnia 27 czerwca 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1975 r. \; Zastępuje BN\-63\/8151\-02]

Number of results: 1

items per page

Wemberski, Stanisław Państwowe Przedsiębiorstwo Garmażeryjne

1982 (wyd. oryg.), Wyd. 5
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information