Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Osrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 kwietnia 1987 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 kwietnia 1988 r. \; Zastępuje BN\-76\/6041\-17]

Number of results: 1

items per page

Cinkusz, Kazimiera Szeląg, Elżbieta Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" (Zgierz)

1978 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information