Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Normalizacji przy Ośrodku Badawczo\-Rozwojowym Wyrobów Instalacyjno\-Sanitarnych i Grzewczych \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Maszyn i Aparatów Elektrycznych EMA dnia 26 stycznia 1974 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1974 r. \; Zastępuje BN\-68\/4937\-05]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information