Filters
  • Collections
  • File type
  • Content format
  • Creator
  • Date
  • Resource Type
  • Language

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Maszyn Spożywczych dnia 5 stycznia 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1983 r.]

Number of results: 2

items per page

Bojanowski, Waldemar Borowicz, Ewa. Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych. \b Branżowy Ośrodek Badawczy Chłodnictwa Handlowego

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Borowicz, Ewa Bydgoska Fabryka Urządzeń Chłodniczych. \b Branżowy Ośrodek Badawczy Chłodnictwa Handlowego

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information