Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Techniki Geologicznej \; Ustanowiona przez Prezesa Centralnego Urzędu Geologii dnia 4 marca 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 października 1976 r]

Number of results: 2

items per page

Baran, Lucjan Tadeusz Fabrycy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej (Warszawa)

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Baran, Lucjan Fabrycy, Tadeusz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicznej (Warszawa)

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information