Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych dnia 25 marca 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r. \; Zastępuje BN\-65\/2553\-02]

Number of results: 1

items per page

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information