Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA \; Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CHEMAK dnia 2 sierpnia 1980 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1981 r. \; Zastępuje BN\-67\/2554\-02]

Number of results: 1

items per page

dawczo-Rozwojowy Przemysłu Budowy Urządzeń Chemicznych CEBEA, Kraków

2015 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information