Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA \; Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 19 lipca 1985 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1986 r. \; Zastępuje BN\-71\/6041\-07 w zakresie p. 2.1.4.5 i 2.2.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information