Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA \; Ustanowiona przez Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego dnia 16 czerwca 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 kwietnia 1984 r. \; Zastępuje BN\-67\/6021\-16.]

Number of results: 1

items per page

Ostrowska, Maria Wolskie Zakłady Przemysłu Barwników ORGANIKA.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information