Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 30 kwietnia 1986 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 kwietnia 1987 r. \; Zastępuje BN\-73\/6041\-31]

Number of results: 1

items per page

Przybysz, Anna Szeląg, Elżbieta Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" (Zgierz)

1986 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information