Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 29 kwietnia 1987 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 kwietnia 1988 r. \; Zastępuje BN\-69\/6044\-05]

Number of results: 1

items per page

Cinkusz, Kazimiera Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" (Zgierz)

1988 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information