Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Przemysłu Barwników ORGANIKA \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 24 marca 1989 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1990 r. \; Zastępuje BN\-75\/6041\-06]

Number of results: 1

items per page

Pruś, Stanisław Przybysz, Anna Szeląg, Elżbieta Zakłady Przemysłu Barwników "Boruta" (Zgierz)

1989 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information