Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Produkcji Leśnej LAS \; Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo\-Rozwojowego PL LAS dnia 22 grudnia 1987 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. \; Zastępuje BN\-72\/7167\-05]

Number of results: 1

items per page

Sinica, Bogusław Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Produkcji Leśnej "Las" (Skolimów)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information