Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy PWM POLMETAL Kraków \; Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo\-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA dnia 22 kwietnia 1983 r. jako norma obowiązująca od dnia 8 grudnia 1983 r. \; Zastępuje BN\-73\/5032\-02]

Number of results: 1

items per page

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów Metalowych "Polmetal" (Kraków)

2014 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information