Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Meblarstwa \; Ustanowiona przez Zjednoczenie Przemysłu Meblarskiego dnia 29 kwietnia 1981 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1982 r. \; Zastępuje BN\-71\/7147\-05]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information