Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Meblarstwa \; Ustanowiona przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Meblarskiego dnia 25 czerwca 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1983 r]

Number of results: 1

items per page

Miński, Kazimierz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information