Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Meblarstwa \; Ustanowiona przez Dyrektora Przemysłu Meblarskiego dnia 15 marca 1976 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji od dnia 1 stycznia 1977 r. \; Zastępuje BN\-65\/7140\-02, BN\-68\/7141\-01]

Number of results: 1

items per page

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information