Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Meblarstwa \; Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo\-Rozwojowego Meblarstwa dnia 20 grudnia 1983 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 kwietnia 1984 r. \; Zastępuje BN\-75\/7103\-04, BN\-77\/7103\-05 \- w zakresie badań i wymagań wytrzymałościowych leżysk tapicerowanych, BN\-77\/7103\-09 \- w zakresie miękkości leżysk.]

Number of results: 1

items per page

This page uses 'cookies'. More information