Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Meblarstwa \; Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo\-Rozwojowego Meblarstwa dnia 18 grudnia 1987 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r. \; Zastępuje BN\-63\/7140\-01, BN\-75\/7140\-09]

Number of results: 1

items per page

Misiorny, Ryszard Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Meblarstwa (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information