Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ośrodek Badawczo\-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości w Łodzi, Oddział Badawczo\-Wdrożeniowy Opakowań w Warszawie \; Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo\-Rozwojowego Drobnej Wytwórczości w Łodzi dnia 1 sierpnia 1974 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 lipca 1975 r.]

Number of results: 2

items per page

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości (Łódź). Oddział Badawczo-Wdrożeniowy Opakowań (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Drobnej Wytwórczości (Łódź). Oddział Badawczo-Wdrożeniowy Opakowań (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information