Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą Centralny Inspektorat Standaryzacji \; Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji dnia 19 marca 1991 r. Zarządzeniem Nr 315\/N\/91 jako norma obowiązująca w zakresie importu i obrotu od dnia 1 października 1991 r. \; Zastępuje BN\-75\/8052\-01.]

Number of results: 1

items per page

Polska. Centralny Inspektorat Standaryzacji

1991 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information