Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Centralny Inspektorat Standaryzacji \; Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji dnia 8 czerwca 1989 r. Zarządzeniem nr 313\/N\/89 jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1990 r. \; Zastępuje BN\-64\/8132\-02.]

Number of results: 1

items per page

Święcka, Joanna. Centralny Inspektorat Standaryzacji.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information