Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Centralny Inspektorat Standaryzacji \; Ustanowiona przez Dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji dnia 18 marca 1988 r. zarządzeniem nr 307\/N\/88 jako norma obowiązująca od dnia 1 października 1988 r.]

Number of results: 1

items per page

Święcka, Joanna. Centralny Inspektorat Standaryzacji.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information