Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Ministerstwo Współpracy Gospodarczej z Zagranicą, Centralny Inspektorat Standaryzacji \; Ustanowiona dnia 18 stycznia 1988 r. przez Dyrektora Centralnego Inspektoratu Standaryzacji Zarządzeniem nr 303\/N\/88 jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1988 r. \; Zastępuje BN\-79\/8192\-04.]

Number of results: 1

items per page

Priss, Anna. Centralny Inspektorat Standaryzacji.

2013 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information