Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłowo\-Handlowego Odczynniki Chemiczne w Lublinie \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej dnia 27 kwietnia 1990 r. jako norma obowiązujaca od dnia 1 stycznia 1991 r. \; Zastępuje BN\-74\/6193\-51]

Number of results: 1

items per page

Piotrowska-Zub, Krystyna Jusis, Stanisława Lubelskie Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe "Odczynniki Chemiczne"

1990 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information