Filters
  • Collections
  • File type
  • Creator
  • Date
  • Resource Type

Search for: [Description = Zgłoszona przez Krajowy Związek Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego w Warszawie \; Ustanowiona przez Prezesa Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Sprzętu Medycznego i Laboratoryjnego dnia 19 czerwca 1978 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1979 r. \; Zastępuje BN\-73\/5531\-02.]

Number of results: 1

items per page

Zakład Badawczy Konstrukcyjno-Technologiczny Przetwórstwa Szkła (Poznań).

1978 (wyd. oryg.)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information