Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich Opakomet \; Ustanowiona przez Dyrektora Kombinatu Opakowań Blaszanych Lekkich Opakomet dnia 20 maja 1977 r. jako norma obowiązująca w zakresie produkcji i obrotu od dnia 1 stycznia 1978 r.]

Number of results: 2

items per page

Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich "Opakomet"

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

Zych, J. (normalizator) Ziobro, Elżbieta Janus, Józefa Kombinat Opakowań Blaszanych Lekkich "Opakomet"

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information