Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Transportu Samochodowego \; Ustanowiona przez Ministra Komunikacji dnia 24 grudnia 1985 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1987 r. \; Zastępuje BN\-72\/3626\-02]

Number of results: 1

items per page

Banaszczyk, Henryk Instytut Transportu Samochodowego (Warszawa)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information