Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Technologii Drewna \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 26 stycznia 1981 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1981 r. \; Zastępuje BN\-69\/7113\-13 p.5.5.10\-5.5.15]

Number of results: 1

items per page

Jeran-Łakoma, Barbara Instytut Technologii Drewna (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information