Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Technologii Drewna \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Technologii Drewna dnia 16 czerwca 1975 r. jako norma obowiązująca w zakresie opracowywania dokumentacji technicznej od dnia 1 kwietnia 1976 r.\; Zastępuje BN\-67\/7100\-03]

Number of results: 1

items per page

Instytut Technologii Drewna (Poznań)

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information