Filters

Search for: [Description = Zgłoszona przez Instytut Techniki Budowlanej \; Ustanowiona przez Dyrektora Instytutu Techniki Budowlanej dnia 10 września 1987 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 stycznia 1988 r. \; Zastępuje BN\-71\/6735\-01]

Number of results: 1

items per page

Urban, Leonard Instytut Techniki Budowlanej

2012 (wyd. cyfrowe)
branżowa norma

This page uses 'cookies'. More information